ozynt

2CUREX kortperiod uppgång

Lång
OMXSTO:2CUREX   2CUREX AB
Set ut som att det finns motstånd lite under 24kr så om vi kommer över det så finns det goda möjlig heter att gå längre.