UnknownUnicorn5243033

2CUREX kortperiod uppgång

Lång
OMXSTO:2CUREX   2CUREX AB
Set ut som att det finns motstånd lite under 24kr så om vi kommer över det så finns det goda möjlig heter att gå längre.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.