jan9011

A1Pharma

Lång
OMXSTO:A1M   None
A1 Pharma har äntligen vaknat till liv , men gått lite väl fort? Mig gör det inget eftersom jag köpte en liten post i feb.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.