jan9011

A1M

Lång
OMXSTO:A1M   None
A1M i en nedåtgående kanal men som hittar köpare vid kanalbotten men även säljare vid kanaltak,

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.