jan9011

A1M Pharma

Lång
OMXSTO:A1M   None
A1M Pharma har fångat upp köpare, även mig. Hoppas det kan gå upp till 1,85

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.