Vi sak ner till första rutan enligt trendkanalen och den kortsiktiga triangeln vi nyss va i. Sedan tror jag att människor kommer inse detta bolagets värde vilket kommer leda till stor uppgång. Dock vet jag ej till vilken grad folk kommer inse detta. Därför är det svårt att sätta en långsiktig target. För långsiktigt skulle vi kunna komma upp till 5, 6.5 eller till och med 8.5 kr ifall vi bryter ur den långsiktiga nerkilen. Kortsiktigt tror jag en uppgång till minst den gula linjen på cirka 2.9 kronor vilket är target från den senaste nerkilen vi klev ut ur. Jag ser dock att trendtaket verkar starkare och att vi ska upp till 3-3.1 kr. Efter det är jag dock säker på att vi ska ta oss upp till trendtaket på den långsiktiga nerkilen vilket är mellan 3.6-3.4
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.