OMXSTO:AAC   AAC CLYDE SPACE AB
AAC som är ett väldigt fint bolag fick nyss en väldigt god nyhet. Efter nyheten kom en god uppgång med sedan en retracement till fib-nivån 0,5 genom en bullflagga. Nu är denna flagga förhopningsvis bruten och enligt bullflaggans regler ska vi upp lika långt som "flaggstolpen var". Stopp under fib 0,5
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.