OMXSTO:AAC   AAC CLYDE SPACE AB
AAC som är ett väldigt fint bolag fick nyss en väldigt god nyhet. Efter nyheten kom en god uppgång med sedan en retracement till fib-nivån 0,5 genom en bullflagga. Nu är denna flagga förhopningsvis bruten och enligt bullflaggans regler ska vi upp lika långt som "flaggstolpen var". Stopp under fib 0,5
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.