WolfofFalkenberg

AAC Clyde Space AB Köpsignal

OMXSTO:AAC   AAC CLYDE SPACE AB
AAC har länge befunnit sig i en stor nedtrend. Varje gång kursen nått stödet i trenden har den studsat upp igen till motståndet vilket motsvarar flera tiotals procent. I nuläget har aktien sjunkit efter att den var uppe vid det större motståndet och befann sig nyss vid stödet. Efter det har aktien brutit sig ut ur den mindre nedtrenden. Vilket tyder på att vi får en stadig resa upp till motståndet. Skulle vi bryta detta större motstånd är månen nästa hållplats!

Jag tänker att vi tar oss upp genom en Impulsvåg som sedan leder till en retracement tillbaks till stödet. Är dock inte säker att det blir någon andra våg då man brukar få bra fart när man brutit ut ur en trend. Speciellt ur en nedåttrend! Se den relaterade idéen nedan för att se AAC på 1 dag's vy

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.