Linxen

AAC bryter den långa trendlinjen

OMXSTO:AAC   AAC CLYDE SPACE AB
AAC försöker sig nu på att bryta den flera års långa trenden ner. Pareto kom in med ny RK på 10 kr . Får vi med oss volymen så kan vi snabbt komma tillbaka till nivåer 6-7 kr .
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.