NaikoN81

AAL faller fortfarande.

NASDAQ:AAL   American Airlines Group, Inc
Som vi kan se på den dagliga tidsramen, från och med den 2 juni, började priset sjunka. Den 18 juni började priset växa, om tillväxten fortsätter den 19 juni kan vi anta att priset hittade sin stödnivå från vilken det återhämtade sig och började växa. Om tillväxten fortsätter är det möjligt att priset igen når $ 25,78. Om priset fortsätter att falla kan det sjunka till 20,76 $ eller 20 $.

Om du gillar idén, prenumerera och gilla den.
Lycka till och stora vinster.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.