Metrofinans

Apple fortsätter tuffa på sig

Lång
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
En TA som gjordes Maj månad.

21% uppgång inom 90 dagar.

Positiv upptrend.
Normala nivåer RSI , Macd & Stoch

Ema har fungerat som stöd under senaste 3 månaderna.

Apple lanserar nya mobiler, iPad, klockor, datorer osv .

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.