Metrofinans

Apple fortsätter tuffa på sig

Lång
NASDAQ:AAPL   Apple Inc.
En TA som gjordes Maj månad.

21% uppgång inom 90 dagar.

Positiv upptrend.
Normala nivåer RSI,Macd & Stoch

Ema har fungerat som stöd under senaste 3 månaderna.

Apple lanserar nya mobiler, iPad, klockor, datorer osv.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.