Befinner sig vid ett trendtak, skulle ett utbrott ske på denna nivå så ser det positivt ut.

Kan också bli ett falskt utbrott som kan komma då tar vi hänsyn till OB området.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.