magnusfogelberg

Huvud/skuldraformation under utveckling i Apple

Kort
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Om stängning under den streckade nacklinjen så kan det trigga en nedgång på ca 15%
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.