Vonschantz

Apple kanske gör en brake out ?

Vonschantz Uppdaterad   
NASDAQ:AAPL   Apple Inc.
Apple teknisk analys ingen köp rekommendation är inget proffs!
Vad är era tankar?
Kommentera:
Som vi ser så gjorde de det jag trodde. jag tror att apple kan fortfarande gå högre
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.