PrinceMoYKheldar

Going to MoY - Hodling Moy

Kort
NASDAQ:AAPL   Apple Inc.
To MoY

Get it before to late

Wisdom words from NoY
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.