Grafkollen

Apple bottnar och kan bryta upp?

Lång
NASDAQ:AAPL   Apple Inc
Apple har under en tid tappat. En bottenformation verkar ha bildats. Bryter den upp är det läge att gå lång.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.