Adamnk

Apple - Short setup

Kort
Adamnk Uppdaterad   
NASDAQ:AAPL   Apple Inc.
Vetefan om den här kanalen kommer hålla igen, dem har earnings nästa vecka och alla big tech bolag har mer eller mindre pumpar 10%, apple kan vara den sista så låt se om vi kan ta oss till $ 176 och rejecta, squeeza alla stops, då tar jag en setup och vill se oss falla tillbaka in i kanalen vi har ritat ut.

Invalidation: 180
T1: $ 157 (vid 200DMA)
T2: $ 129 (vid 200WMA) (16R trade)
Kommentera:
För dem som vill är setuppen nära, antigen idag eller måndag tror jag, låt se.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.