Adamnk

AAVE - Update #2 (Botten är nådd?)

Lång
FTX:AAVEUSD   Aave

Efter en brutit ut från 420 och nästan träffat 500usd förra veckan så har vi nu fått ett stort drop, BTC har underpresterat och dragit ner sig resten av marknaden. Vi har väldigt cleant träffat våra supportlinjer och även horisontella linjen vid 300 också. AAVE känns är rätt billig nu, inte största marketcap heller runt 2.5B så har mycket potential upp. Jag har köpt lite extra i dippen personligen, tror inte vi går under 300USD om inte BTC går för en double dip cykel men om det kommer hända är lite oklart just nu. BTC kommer vara den dominerande faktorn för hur AAVE presterar.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.