robingoeransson

ABELCO INVESTMENT GROUP

NGM:ABIG   ABELCO INVESTMENT GROUP
Vi har rapport imorgon 21-08-26, och förväntar mig en Q2a utav exceptionell karaktär.
Aktien har länge legat i en range och tryckt. Aldrig haft tillräcklig köp styrka att ta oss upp på och ta ut gamla höjder. Efter att ha försökt bryta ur rangen (konsolideringen) över en längre period nu och testat taket i rangen lite över tre ggr är jag nu utav känslan att vi kommer börja ta höjd igen . Med den tekniska analysen som grund för detta incitamentet.

MACD och RSI laddar upp idag med ökat köptryck - och ser ut att göra en explosion kommande dagar.
OBV ser vi också ett tilltagande engagemang i volymbalansen. Vilket ger oss lite kött på benen för att ta höjd imorgon och utlösa våg 3 i EW.
EW. vi har sen ett par veckor sen sett ett ökat intresse hos investerare samt nya aktörer, vilket jag tror lagt grund för våg 1-2.


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.