Finanssocionomen

Bullish very soon :)

Lång
OMXSTO:ABLI   ABLIVA AB
Hoppas på en rejäl uppgång här :)

ingen finansiell rådgivning!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.