jan9011

Aurora

NYSE:ACB   None
Aurora mot motstånd och ev . dubbeltopp med negativ divergens
Stark candle med hög volym