jan9011

Aurora

NYSE:ACB   None
Aurora mot motstånd och ev. dubbeltopp med negativ divergens
Stark candle med hög volym

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.