TSX:ACB   AURORA CANNABIS INC
Aurora går kräftgång. Stigande eller sjunkande kanal eller kil?
Tror det behövs ett utbrott på nersidan för att hitta investerare.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.