TSX:ACB   AURORA CANNABIS INC
Aurora nere i kända trakter nu! Köpare börjar komma in igen med ökade volymer, men jag tror det kommer en dip till enl . bild

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.