jan9011

Acconeer

Lång
OMXSTO:ACCON   ACCONEER AB
Acconeer gjorde ett race igår. Den verkar ha en del att ge på uppsidan. Frågan är väl mest om det kommer en rekyl nu eller om den tuffar på uppåt innan rekyl? Volymen var bra vid uppgång, OBV är vid motstånd. Snabba indikatore har kutat ifrån långsamma snabbt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.