carljans

Cardano med break up

Lång
KRAKEN:ADAUSD   Cardano / U. S. Dollar
Kryptovalutan Cardano , ADA, har idag brutit upp ur sin kortare fallande trend. Med tanke på att de stora valutorna BTC och ETH noterade nya All Time Highs känns det som om att läget för alt-coins är gynnsamt. Rent tekniskt tycker jag inte att det finns mycket till motstånd att titta på utan jag har baserat mitt TP1 på 2,4 vid tidigare toppar.

Mitt TP2 ligger sedan vid tidigare ATH, för att det ska nås krävs det en explosiv och kraftig rörelse, vilket inte är helt ovanligt för kryptos. På nedsidan vill jag inte se att priset återigen faller ner i sin fallande trend.

En stark close idag bäddar i mina ögon för mer uppsida för Cardano .


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.