Rocken88

ADA. Tydligt motstånd.

BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Bryts motståndet så kan en lång position funka.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.