markofswe

Tjurflagga på ADA/USDT

Lång
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Här är en kortsiktigt trading idé med som kan spelas ut närmaste 24 h med en vinst marginal på ca 6-7 %

På en timmes tidsramen kan man se en mindre Tjur flagga har formats med ett tekniskt target på ca $1.667 vilket även är väldigt nära FIB 1.618 golden pocket target på $1.681.

Att priset har lyckats bryta sig ut över EMA ribbon och att Stoch RSI är på botten talar för att denna Tjur flagga eventuellt kan spelas ut.


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.