UnknownUnicorn6096947

snabb återblick & uppföljning: AegirBio

OMXSTO:AEGIR   AEGIRBIO AB
Tidigare tak håller emot som ny botten nu vilket är positivt trots rejäl avmattning i handelsvolym. RSI håller sig ok. Skulle gissa på att 24.70 - 25.20 är nästa anhalt förutsatt att fundamental inte överraskar med något. (Äger ej aktier i bolaget)
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.