mtib

snabb återblick & uppföljning: AegirBio

OMXSTO:AEGIR   AEGIRBIO AB
Tidigare tak håller emot som ny botten nu vilket är positivt trots rejäl avmattning i handelsvolym. RSI håller sig ok. Skulle gissa på att 24.70 - 25.20 är nästa anhalt förutsatt att fundamental inte överraskar med något. (Äger ej aktier i bolaget)

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.