mtib

AegirBio efterlängtade genombrott/återkomst?

OMXSTO:AEGIR   AEGIRBIO AB
AegirBio ser spännande ut igen efter dagens PM gällande salivtester för Covid. RSI ok, och ser ut att ha lämnat tidigare fallande bottnar bakom sig och brutit igenom kanaltak tack vare handel med lite riktig volym idag. Är detta brytet aktieägarna väntat på? (Äger själv inga aktier i bolaget)

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.