Adamnk

Aegirbio (VOLATIL)

Adamnk Pro Uppdaterad   
OMXSTO:AEGIR   AEGIRBIO AB
Jag har ingen fundamental analys, den biten får ni sköta själva. Detta är rent teknisk analys, men Aegirbio är någon form av medicinföretag, vilket ofta leder till dessa otroligt volatila prisrörelser när dem får ett patent godkänt eller liknande.

Eftersom jag inte har någon fundamental insikt alls så är det svårt att spåna på framtida prisrörelser men vi ser i alla fall ut att ha bottnat och återgått tillbaka till den långa basen som Aegirbio låg runt under en längre tid. Det skulle inte förvåna mig om vi rör oss sidledes igen ett tag, mellan 42-100 (vilket egentligen inte är sidledes men ni förstår).

Spekulering utan någon som helst fundamental insikt:
-Short term: Om anledningen till deras otroliga rörelse uppåt har långsiktigt värde så kanske vi återgår upp , möjligtvis över 100, men skulle inte förvåna mig om vi såg en längre konsolidering mellan 42-100 framöver.
-Long term: Har för lite information för att göra en bedömning.


Kommentera:
Oklart vatten just nu, låt se hur det spelar ut sig.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.