Inv3stme

Svenska Aerogel, ett bortglömt bolag.

Lång
OMXSTO:AERO   SVENSKA AEROGEL HOLDING AB
Svenska Aerogel har sedan notering legat i ständig nedåt gående trend, en trend som bröts tidigare går.
Priset har i princip stått still dom senaste dagarna kring stödet på 0,95-0,97 med väldigt låg volym, något som jag tolkar som att det finns väldigt få säljare på dessa nivåer.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.