Inv3stme

Svenska Aerogel, ett bortglömt bolag.

Lång
OMXSTO:AERO   SVENSKA AEROGEL HOLDING AB
Svenska Aerogel har sedan notering legat i ständig nedåt gående trend, en trend som bröts tidigare går.
Priset har i princip stått still dom senaste dagarna kring stödet på 0,95-0,97 med väldigt låg volym, något som jag tolkar som att det finns väldigt få säljare på dessa nivåer.

Kommentarer