jan9011

Aker BP

Lång
OSL:AKRBP   AKER BP ASA
Aker BP i intressant läge om man tror att oljan är på väg upp.
Klipp från Privata Affärer
Nätmäklaren Nordnets kunder i Norge omsatte över 8 miljarder norska kronor på aktieaffärer under maj. De nettoköpte dessutom aktier för 111 miljoner norska kronor.

Populäraste aktien av alla var oljebolaget Aker BP som nettoköptes för 88 miljoner norska kronor.

– Oljemarknaden var extremt volatil i maj och trots ett kraftigt ryck tidigt i månaden som en konsekvens av USA:s sanktioner mot Iran har oljepriset fallit under maj. Under de två sista veckorna har rädslan för ett eskalerat handelskrig med påföljande lägre tillväxt gjort att oljepriset sjunkit ytterligare, säger Mads Johannesen, Nordnet Norge.

– Men trots ökad osäkerhet kring efterfrågan på olja ser vi att våra privatsparare tankar stabila råvarubolag som Aker BP och Equinor, säger Mads Johannesen.


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.