Linus3230

ALFA - Stor nedsida

Kort
OMXSTO:ALFA   ALFA LAVAL AB
Vi ser mycket säljtryck av banker i ALFA. Jag tror i första hand på ytterligare 7% nedsida, men kan även komma ned djupare än så.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.