jan9011

Alfa Laval

jan9011 Uppdaterad   
OMXSTO:ALFA   ALFA LAVAL AB
Alfa Laval går också kräftgång. Var hittar den sitt stöd? Tyckte analytiker skröt upp den väldigt i våras vid rapport.
Tittar även här efter omslags candlar på D. Graf är W
Kommentera: 4H

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.