OMXSTO:ALIV_SDB   AUTOLIV INC. SDB
Fick en brinnande lust att gå in igen , GAV 823,6, och tar en funderare om vi går under röd.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.