NYSE:AMC   AMC Entertainment Holdings, Inc
AMC har verkligen varit en favör för trader som gillat TA naked candelsticks.
den har verkligen levt upp till alla skolboks exemplar gällande setups.
innan första uppgång. kom man man in på 5,25 det var där min AMC började.
det började med visa en perfekt team cup formation på charten % har det varit felst röda dagar.
Jag som gillar TA Exekverar min ordar enbart på TA Signal ( no Indicators ) fibo retrace bara för att snitta in sig för entry.
har avstått från nyheter helt och hållet sen 10 årsen.
Mindre stress att handla utan ta in massa brus av nyheterna. Vi som vet vet, nyheterna har aldrig varit retail traders favör, när nyheterna är ute har tåget redan gått det är lika riskfyllt jämförelse hålla på med plocka växelpengar på ett tågspår.
kalender är aktuellt att ha koll på om man har en en position öppen i ett FX par ( intradag). stänger när det börjar närmar sig en rapport & TP, ifall om rapporten gå emot. Hopp om att det KAN gynnsam rapport vs positionen, det är lotteri & inte trading.
Trading handlar om RISK VS Reward. Första tecken på marknaden går emot ska man exekvera, spelar ingen roll om man missar en 100% 1000% uppgång. trading är som ett långt marathon , unicorn does not exisist only greedy BIG Bears Sonic the H'*dgies. consistens profit RI VS RE goes in the long run.
högre timeframe swingar, posistion på week/ month FTX:AMCUSD

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.