ItzLtd

TA: Amazon

Lång
NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc.
Amazon har under en längre tid haft en nedåtgående trend efter en rapport som ej slog förväntningarna. Dock, som jag ser det var nedgången en överreaktion. Ur ett elliot-wave perspektiv ser jag det nu som att vi har avslutad en rekylfas och att vi nu har påbörjat impulsvåg-1 efter dagens uppgång (23/8). Vi har brutit oss över FIB: 0,618 som är ett urstarkt motstånd och vi är nu uppe och testar nästa motstånd på 3280USD. Om vi bryter oss över 3280USD tror jag personligen att det kommer gå snabbt uppåt mot det stora trendgolvet. Tre indikatorer som stärker min tro är MACD där vi har fått en "golden cross" och RSI visar nu nytt momentum. När det gäller RSI får vi nog se höga RSI-värden de kommande veckorna eftersom aktien har varit översåld under en längre tid. Vi kan också se att volymen reagerar starkt på de olika motstånden och stöden i de mindre tidsperspektiven (5MIN, 15MIN). Vi får också ha den fundamentala delen i åtanke med riktkurser upp till 5200USD, detta kommer förmodligen bli inprisat i kursen så småningom.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.