Linus3230

Amazon - Högt säljtryck

Kort
NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc.
Bankerna har shortat Amazon, vi kommer se mycket lägre nivåer.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.