Aktieugglan

Mina tankar kring Amazon

Lång
NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
Om vi har nått botten nu så kan jag se att vi går upp till 165 igen , dvs en lång marknad på ca 96%

Finns även risk att den faller från nuvarande position ytterligare 20-22% innan vi går Bull

Detta är inget tips eller rekommendationer utan endast min alanys/tankar kring Amazon!!!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.