JenAtHome

ARCANE inför måndag den 16/8 timmes-vy

JenAtHome Uppdaterad   
OMXSTO:ARCANE   ARCANE CRYPTO AB
Gapet som bildades den 29/7 har fungerat som både motstånd och nu även som support de sista två dagarna. Aktien ligger nu nära trendlinjen igen för andra gången sedan den kraftiga uppgången, precis som innan den kraftiga uppgången. Även om jag tror att aktien kommer konsolidera lite (baserat på Bollinger Bands-vidden) så ser det ut som om aktien skulle kunna påbörja en ny uppgång i veckan om den följer tidigare mönster. Detta förutsätter dock att aktien följer trendlinjen uppåt. Hur kraftig denna uppgång kommer bli återstår att se. Det finns ett ganska tydligt motstånd kring 0,29 -0,30. Vill man ge sig på denna aktie kortsiktigt skulle en idé kunna vara att köpa positioner nu eller vid mer bekräftad uppgång och att sälja dem runt en 20% ökning. De tidigare mindre topparna som man kan se om båda sidor av den höga toppen är runt en 20% ökning. Man får dock ta motstånd och stöd i beaktande liksom andra säljsignaler.
Kommentera: OMXS30 faller kraftigt idag och drar med sig det mesta ner i fallet.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.