JenAtHome

Arcane Crypto på dagsvy

OMXSTO:ARCANE   ARCANE CRYPTO AB
Ska Arcane Crypto efter en tids uppgång fortsätta på trendlinjen nedåt eller kommer den ta stöd av supportlinjen och fortsätta uppåt?
Efter goda nyheter idag fick Arcane en liten skjuts uppåt igen och på fredag den 13/8 väntas kvartalsrapporten, ja kanske inte det mest lyckosamma datumet om man tror på skrock!
En spännande aktie att följa.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.