Antte

Liten jämförelse på skoj mellan banker

OMXSTO:ARION_SDB   ARION BANKI HF SDB
Jämförelse mellan:
Arion banki
Sampo
Nordea
SHB
Swedbank
Intrum

Arion banki (Isländsk bank) har brutit upp ovanför några andra storbanker som jämförts under 2021. Just nu befinner sig Arion Banki i en konsolidering och det ska bli spännande att se om den kommer att göra nonchalera stop loss nivåer eller om den bryter upp ytterligare. Säljsignal för mig blir när konsolidering bryts söderut.

Jag har lagt stop loss nu på den nivå det viktar mot och när nivåerna utlöses så kommer jag att köpa andra storbanker som inte riktigt har hängt med.

Här ser man att nordea har hängt med i trenden tydligare än Swedbank och Handelsbanken som närmast konsoliderat hela 2021.

Inflation hotar ju och utdelningar gick inte aktieägarnas väg 2021 så det ska bli intressant att se 2022 då kanske banker gynnas av inflation och högre räntor.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.