OMXSTO:ARJO_B   ARJO AB SER. B
Arjo fått köprek. av Nordea och ser ut att svara på det

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.