Adamnk

ARKK - Long Setup

Lång
AMEX:ARKK   ARK Innovation ETF
Vill se en retail-kapitulering innan jag går in på arkk som förövrigt finns som fond på avanza nu www.avanza.se/fonder...vation-by-ark-invest
Tar vi oss ner till $20-22 så är jag villig att hugga, men svårt att säga hur lågt en sån här fond kan gå med tanke på hur många illikvida aktier dem äger.

Vi stängde under 50DMA i grönt och 200DMA I svart, men short term kan vi se mer squeezes upp. Tappar vi 35 tar vi nog nästa leg down


Target 1: $20-22
Target 2: $14 Om likviditet och konkurser börjar sprida sig i alla growth-företag dem äger (förhållandevis stor chans)

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.