OMXSTO:AROC   AROCELL AB (PUBL)
Insider köp i dagarna var det triggern som indikerar vändning?