Investoz

Asarina Pharma

Lång
OMXSTO:ASAP   ASARINA PHARMA AB
Kort om bolaget:

Asarina Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på läkemedel för kvinnors hälsa. Bolagets huvudprodukt, som är under utveckling , är Sepranolone. Sepranolone är avsett för behandling av PMDD, den allvarligaste formen av Premenstruel stress (PMS). Asarina Pharma har sitt huvudkontor i Solna, Sverige.

Analys:

Efter att forskningsbolaget tidigare meddelat att fas 2b-studien avseende sepranolon för behandling av PMDS blivit en besvikelse innebar det ett stort bakslag för Asarina.

De aktieägare som efter nyheten valde att vara kvar eller inte hann sälja, ligger med ett gav mellan ca 22-26. Nästa stora handelsvolym ligger mellan 15, 40 - 17,50.
Aktieägarna har försvarat 6 kr och visat gång på gång att under 6 kr är de inte villiga att sälja vilket ökar sannolikheten för en uppgång mot 15-17 kr snarare än att kursen rasar ytterligare. Det skulle innebära en enorm värdeökning sett från dagens nuvarande kurs där risken inte bör vara större än -13 % ifall marknaden ändrar sig .

Aktien har för tillfället stor handelsvolym kring 7 kr och agerar för tillfället motstånd i denna konsolidering. Jag förväntar mig lite liv i aktien i slutet av denna månad och sannolikt rör sig aktien åt det positiva hållet.

Köpsignal.

Att handla med aktier är förenat med risk och jag tar inget ansvar för eventuella förluster. Detta är enbart en personlig analys och du bör göra din egen analys innan du handlar med värdepapper.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.