inboxmover

Aspire Global, Uppgång från kanalgolv?

Lång
OMXSTO:ASPIRE   None
Aspire Global, Uppgång från kanalgolv?
Ökad aktieomsättning sedan nedgång med låg omsättning.
Upp till 64 kr där det blir en paus för vidare uppgång till 74 kr och ATH
Företaget har positivt resultat/aktie men negativ avkastning/kapital!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.