Linus3230

ATCO_A - Stor nedsida

Kort
OMXSTO:ATCO_A   ATLAS COPCO AB SER. A
Banker har stora säljtryck i Atlas. Förväntar mig stor nedgång, 13-18% vore rimligt!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.