OMXSTO:ATCO_A   ATLAS COPCO AB SER. A
Atlas Copco har också fallit mycket. Blå stigande trendlinje har det direkt blivit avstamp ifrån. Nu är det lite konsilidering där. Är botten inte satt utan den ska brytas innan de stora aktörerna tycker det är läge?
Letar även här omslags candlar och volymökning.
Så först tror jag ett brott av trendlinje och sedan upp.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.