OMXSTO:ATCO_B   ATLAS COPCO AB SER. B
Atlas copco fick punktering! Håller koll på vad som händer vid övre fallande trendlinje (röd). Indikator tyder på en rekyl upp. Så på kort sikt upp men sedan ev. ned?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.