Ater har Två potentiella boxar för att hitta en eventuell botten. Nu skall vi upp i en liten våg 4 på nedsidan för avsluta cykeln med våg 5 runt ca 2 dollar. Endast mina tankar och ingen köper.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.