Ater har Två potentiella boxar för att hitta en eventuell botten. Nu skall vi upp i en liten våg 4 på nedsidan för avsluta cykeln med våg 5 runt ca 2 dollar. Endast mina tankar och ingen köper.